Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Υποχρεώσεις διαχειριστή πολυκατοικίας

O διαχειριστής της πολυκατοικίας του ορίζεται από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της πολυκατοικίας και να εκτελεί τις εντολές του συνόλου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της μικρής κοινότητας του κτιρίου. Οι αρμοδιότητές και υποχρεώσεις του αναγράφονται λεπτομερώς στο καταστατικό που συντάσσεται σε πρώτο χρόνο από τον συμβουλαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος. Σε δεύτερο χρόνο δύναται να μετατραπεί σε κάποια σημεία ανάλογα τις ανάγκες της πολυκατοικίας. Αυτό πραγματοποιείται μετά από γενική συνέλευση με θέμα την εκλογή του διαχειριστή, η οποία πραγματοποιείται υπό την παρουσία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων. Αυτό αναγνωρίζεται επίσημα από το νόμο ως το έγγραφο των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε αυτό το έγγραφο μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε αμφισβητήσει τις ενέργειες του διαχειριστή. Ωστόσο υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν τις υποχρεώσεις του διαχειριστή μιας πολυκατοικίας. Αυτές επιγραμματικά είναι οι εξής:

  • Εξόφληση πάγιων πληρωμών σε ΔΕΚΟ (πχ νερό, ηλεκτρισμός, κλπ) που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους.
  • Εξόφληση πληρωμών για λοιπές κοινόχρηστες ανάγκες (πχ πετρέλαιο, εκκένωση βόθρου, κλπ).
  • Προμήθεια καυσίμου και συστηματικός έλεγχος της επάρκειας πετρελαίου στο λέβητα, ώστε να καλυφθούν ανά πάσα στιγμή οι ανάγκες θέρμανσης το χειμώνα και οι ανάγκες για επάρκεια ζεστού νερού όλο το χρόνο.
  • Επίβλεψη εργασιών που αφορούν την πολυκατοικία (πχ επισκευή βλαβών, ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα, απολύμανση κοινόχρηστων χώρων, κλπ).
  • Υπολογισμός των συνολικών και των επιμέρους ποσοστών των κοινόχρηστων δαπανών με βάση τα χιλιοστά συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος.
  • Είσπραξη των οφειλών από κάθε ένοικο.
  • Διαχείριση αποθεματικού πολυκατοικίας ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτα έξοδα ή μηνιαίες δαπάνες του κτιρίου από τη μη καταβολή των κοινοχρήστων από όλους του ενοίκους.

Ο διαχειριστής είναι συνήθως ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, με αποστολή του να λειτουργεί αντικειμενικά, με επίγνωση του ρόλου του και με υπευθυνότητα απέναντι στα καθήκοντά του. Είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει όλους τους ιδιοκτήτες ισότιμα, να δίνει βάση σε όλα τα παράπονα και τα αιτήματα, όμως να μην υποχωρεί σε καπρίτσια ή σε παράλογες απαιτήσεις.

Κάθε αίτημα που τίθεται και χρίζει μιας κάποιας βαρύτητας, πρέπει να αποτελεί έναυσμα για σύγκληση γενικής συνέλευσης. Εκεί, παρουσία όλων των ιδιοκτητών θα συζητηθεί αναλυτικά το αίτημα του ενοίκου και θα παρθεί μια απόφαση κοινής αποδοχής. Αν ένα ζήτημα δεν διευθετηθεί μέσα από μια συνέλευση, καλό είναι να συγκληθεί και δεύτερη.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας καλείται να λειτουργήσει αυτόβουλα για το καλό της πολυκατοικίας, πάντα με σύνεση και επίγνωση της υπευθυνότητας του ρόλου του.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google