Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τις εταιρείες που εκδίδουν τα έξοδα σε κοινόχρηστους χώρους.

Δωρεάν πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων

Η έκδοση κοινοχρήστων είναι μια διαδικασία που συνήθως αναλαμβάνεται από έναν από τους ενοίκους μιας πολυκατοικίας, από τον γενικό διαχειριστή της ...

περισσότερα

Επιλογή εταιρείας κοινοχρήστων

Συνήθως η επιλογή εταιρίας παροχής υπηρεσιών έκδοσης κοινοχρήστων στην πολυκατοικία που κατοικούμε, γίνεται με γνώμονα το χαμηλό κόστος, ή με σύντομη ...

περισσότερα

Ανάρτηση παραστατικών δαπανών κοινοχρήστων

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013 οι διαχειριστές πολυκατοικιών ή οι εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων είναι υποχρεωμένες να αναρτούν τον συγκεντρωτικό ...

περισσότερα