Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Δωρεάν πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων

Η έκδοση κοινοχρήστων είναι μια διαδικασία που συνήθως αναλαμβάνεται από έναν από τους ενοίκους μιας πολυκατοικίας, από τον γενικό διαχειριστή της δηλαδή. Κατόπιν γενικής συνέλευσης και ψηφοφορίας μεταξύ του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, επιλέγεται ο διαχειριστής των οικονομικών, αλλά και όλων των υποχρεώσεων που αφορούν την ορθή λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου.

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του διαχειριστή είναι ο υπολογισμός και η έκδοση των κοινοχρήστων, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. μηνιαία ή τριμηνιαία βάση). Πολλοί διαχειριστές αναλαμβάνουν να κάνουν μόνοι τους υπολογισμούς των ποσών για κάθε διαμέρισμα, με τη χρήση απλών λογιστικών φύλλων, όπως το excel ή το word. Σπανιότερα, υπάρχει η επιλογή του χειρόγραφου υπολογισμού των χρεώσεων.

Η διαδικασία υπολογισμού των κοινοχρήστων είναι όμως αρκετά σύνθετη. Διευκολύνεται όμως από τα διάφορα δωρεάν προγράμματα έκδοσής τους, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτά είναι χρήσιμα λογισμικά, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του διαχειριστή της πολυκατοικίας, που έχουν σχεδιαστεί για να εκδίδουν εύκολα, σωστά και αξιόπιστα τις οικονομικές υποχρεώσεις των ενοίκων.

Ωστόσο, ακόμα και με τη χρήση τέτοιων διευκολυνόντων εργαλείων, η βάση για τον σωστό υπολογισμό είναι η βαθιά γνώση και ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων που αφορούν το σύνολο των χρεώσεων και τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε ενοίκου ή ιδιοκτήτη σε αυτές. Κάθε μήνα, οι χρεώσεις αλλάζουν, καθώς προκύπτουν έκτακτα έξοδα, που ίσως δεν αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους στον ίδιο βαθμό.

Για να γίνει σωστά ο υπολογισμός των οικονομικών υποχρεώσεων του κάθε ενοίκου, ο διαχειριστής θα πρέπει να συνυπολογίσει μια πληθώρα παραμέτρων, όπως τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος, τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται στο καταστατικό (π.χ. διαμερίσματα απαλλαγμένα από την κεντρική θέρμανση), τις καταναλώσεις του κάθε διαμερίσματος σε καύσιμο, κλπ.

Έτσι, τα δωρεάν προγράμματα υπολογισμού των κοινοχρήστων ενώ είναι χρήσιμα καθαρά για το υπολογιστικό κομμάτι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ότι όλες οι χρεώσεις θα ληφθούν υπόψη σωστά. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ανασφάλειας σχετικά με τον σωστό καταμερισμό των χρεώσεων στα κοινόχρηστα, μια καλή λύση είναι η ανάθεση της έκδοσής τους σε μια εταιρία κοινοχρήστων.

Φυσικά, με αυτό τον τρόπο προσθέτετε μια επιπλέον χρέωση στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας, όμως παράλληλα εξασφαλίζεται την αξιοπιστία στον υπολογισμό των χρεώσεων. Οι εταιρίες έκδοσης κοινοχρήστων διατηρούν αρχείο με όλα τα παραστατικά των λογαριασμών ΔΕΚΟ, τις αποδείξεις από τις έκτακτες και τις τακτικές εργασίες, από την ανανέωση του πετρελαίου στον καυστήρα, κλπ.

Επίσης, έτσι παύει και η αμφισβήτηση ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες στο πρόσωπο του διαχειριστή, η οποία είναι πολύ συνηθισμένη, ειδικά σε περιόδους που οι έκτακτες χρεώσεις πληθαίνουν.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google