Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Ανάρτηση παραστατικών δαπανών κοινοχρήστων

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013 οι διαχειριστές πολυκατοικιών ή οι εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων είναι υποχρεωμένες να αναρτούν τον συγκεντρωτικό πίνακα όπως και φωτοτυπίες των αποδείξεων των εξόδων. Για τους παραβάτες υπάρχει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Ο πίνακας θα πρέπει να αναρτάται σε μέρος εύκολα προσιτό (συνήθως στην είσοδο του κτιρίου) όπου μπορεί ο κάθε ένοικος να έχει ορατή πρόσβαση σε αυτόν. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει διαφάνεια για όλα τα έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τα κοινόχρηστα όπως κηπουρικές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί ή προμήθεια πετρελαίου αλλά και για να αποφευχθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Αυτό που προβληματίζει πολλούς διαχειριστές είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους ή κάποιος τρίτος αφαιρέσει τον συγκεντρωτικό πίνακα από την πολυκατοικία. Ακόμα πολλές φορές κάποιος ή κάποιοι από τους ενοίκους μπορεί να μην θέλουν να αναρτώνται προς δημοσία θέα τα ποσοστά των πληρωμών. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση; Δυστυχώς ο νομοθέτης δεν έχει δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα και ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει τον πίνακα εξόδων σε εμφανές σημείο μαζί με τις συνοδευτικές φωτοτυπίες των δαπανών.

Κάτι που προβληματίζει πολλούς διαχειριστές και ενοίκους είναι κατά πόσο είναι νόμιμη η ανάρτηση προσωπικών δεδομένων σε μια κατάσταση την οποία μπορούν να δουν όλοι. Σύμφωνα και πάλι με τη νομοθεσία η καταχώρηση των δεδομένων είναι νόμιμη μιας και είναι απαραίτητη για την καταβολή των κοινοχρήστων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Έτσι σε κάθε πολυκατοικία ή άλλον κοινόχρηστο χώρο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει αναρτημένος ο συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών του κτιρίου.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google