Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Πώς επιλέγω μια εταιρεία κοινοχρήστων

Συνήθως η επιλογή εταιρίας παροχής υπηρεσιών έκδοσης κοινοχρήστων στην πολυκατοικία που κατοικούμε, γίνεται με γνώμονα το χαμηλό κόστος, ή με σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο. Άλλες φορές πάλι, απλά εμπιστευόμαστε τις συστάσεις ενός φίλου ή επιλέγουμε μια εταιρία στη γειτονιά, για πιο άμεση πρόσβαση.

Όπως και αν επιλέξουμε την εταιρία έκδοσης των κοινοχρήστων μας, το πολύ σημαντικό είναι να επιβεβαιώσουμε ότι πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια πριν εμπιστευτούμε τη συμμετοχή της στη διαχείριση των χρημάτων της πολυκατοικίας μας.

Αρχικά πρέπει να ελέγξουμε και να διασφαλίσουμε τη φερεγγυότητά της στις οικονομικές συναλλαγές. Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία (γνώση της κείμενης νομοθεσίας) στην έκδοση των κοινοχρήστων και πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο. Επίσης, έχει σημασία να είναι οικονομικά υγιής, ώστε να αισθανόμαστε ασφάλεια καθώς θα διαχειρίζεται τα τρέχοντα έξοδα της πολυκατοικίας μας, αλλά και το αποθεματικό της.


Κριτήρια για την ορθή επιλογή εταιρείας κοινοχρήστων:

1. Κάνουμε μια βαθιά έρευνα αγοράς, αναζητώντας πληροφορίες για τη συνέπεια των πληρωμών της εταιρείας. Ρωτάμε και μαθαίνουμε αν οι συνεργάτες και οι υπάλληλοί της εταιρίας είναι ευχαριστημένοι από την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Αντίστοιχα, ενημερωνόμαστε για την συνέπεια των πληρωμών σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) που αναλαμβάνει η εταιρία.

2. Διαπραγματευόμαστε και εξασφαλίζουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όπου:
  • Θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στους ενοίκους της πολυκατοικίας (μυοκτονία, απολύμανση, συντήρηση ανελκυστήρα).
  • Θα αναφέρεται ότι η εταιρία θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία / υποχρέωση της ανατεθεί σχετικά με την πολυκατοικία (μυοκτονία, συντήρηση ανελκυστήρα).
  • Θα αναφέρεται ότι όλες οι έκτακτες εργασίες / βλάβες θα αναλαμβάνονται μόνο κατόπιν συμφωνίας της εταιρίας με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας.
  • Θα προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες όπως η τροφοδότηση του λέβητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή η εκκένωση του βόθρου, θα πραγματοποιούνται με την παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας και ενός τουλάχιστον ενοίκου διαμερίσματος ή του διαχειριστή της πολυκατοικίας.
  • Θα παραδίδεται στον διαχειριστή μηνιαία αναφορά εργασιών και εξόδων για την πολυκατοικία, που θα αναρτάται σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας.
  • Θα προβλέπεται ότι η πολυκατοικία έχει το δικαίωμα να τερματίσει την συνεργασία της με την εταιρία κοινοχρήστων κατόπιν γραπτής κοινοποίησης της επιθυμίας της πλειοψηφίας των χιλιοστών της πολυκατοικίας (με συλλογή υπογραφών στη γενική συνέλευση ιδιοκτητών και ενοίκων), ανά πάσα στιγμή.
  • Θα καθορίζεται ότι η είσπραξη των κοινοχρήστων θα πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των χρημάτων που καταβάλλονται από τους ενοίκους.
  • Θα επισημαίνεται η καταβολή στον διαχειριστή όλων των παραστατικών βάση νόμου από τις οικονομικές δοσοληψίες των υπηρεσιών της εταιρίας κάθε μήνα.

Η εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων που διατηρούμε είναι σταθερά δίπλα στους ενοίκους και στον διαχειριστή μιας πολυκατοικίας, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και φερεγγυότητα. Αναλαμβάνουμε την έκδοση των κοινοχρήστων σας, καταθέτοντας στις ανάγκες της πολυκατοικίας σας όλη την εμπειρία και την συνέπεια των άρτια καταρτισμένων συνεργατών και υπαλλήλων μας. Παρέχουμε συμβουλές και πληροφορίες σε κάθε δυσκολία ή νομική ασάφεια που θα αντιμετωπίσει το συμβούλιο της διαχείρισης της πολυκατοικίας. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και γνωρίστε τις πρωτοπόρες υπηρεσίες μας στην έκδοση κοινοχρήστων στις πιο χαμηλές και συμφέρουσες τιμές της αγοράς! Πάρτε μας τηλέφωνο και θα ανταποκριθούμε άμεσα!

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google