Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Διαμερίσματα με φυσικό αέριο συμμετέχουν στα πάγια έξοδα κεντρικής θέρμανσης;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα διαμερίσματα πολυκατοικιών επιλέγουν να ανεξαρτητοποιηθούν ενεργειακά από τα υπόλοιπα, και να καλύπτουν τις ανάγκες τους με εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης. Η εγκατάσταση συστήματος παροχής φυσικού αερίου είναι μια από τις πιο δημοφιλής επιλογές αυτού του τύπου, αφού είναι ένα πολύ πιο οικονομικό καύσιμο και πιο φιλικό για το περιβάλλον.

Φυσικά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ολόκληρη η πολυκατοικία αποφασίζει να αντικαταστήσει τον καυστήρα του πετρελαίου με μια εγκατάσταση για φυσικό αέριο. Ωστόσο, αν ανήκετε στην κατηγορία των ιδιοκτητών που προγραμματίζετε να αλλάξετε σύστημα μεμονωμένα, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι θα παραμείνουν στο παλιό σύστημα, τότε καλό είναι να γνωρίζετε ότι η νέα επιλογή σας, δεν σας απαλλάσσει εξορισμού από τα πάγια έξοδα του κεντρικού συστήματος θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούν το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας εξακολουθούν να συμμετέχουν κανονικά στα πάγια έξοδα της. Ο λόγος που προβλέπεται αυτό είναι ότι ακόμη και τα ανεξαρτητοποιημένα διαμερίσματα, εξακολουθούν να επωφελούνται έμμεσα από τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης.

Η συμμετοχή στα κοινόχρηστα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης για αυτά τα διαμερίσματα, υπολογίζεται βάση της νομοθεσίας ως εξής:

  • Για σύστημα κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητή, το διαμέρισμα συμμετέχει με το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής βάση της μελέτης, όμως το ανώτατο ποσοστό επί του συνόλου της πάγιας χρέωσης δεν θα υπερβαίνει το 25%.
  • Για σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητή, το διαμέρισμα συμμετέχει με το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που ορίζεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας για τα κενά διαμερίσματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο ποσοστό επί του συνόλου της πάγιας χρέωσης δεν θα υπερβαίνει το 25%. Αν δεν προβλέπεται σχετική ρύθμιση στο καταστατικό, τότε το διαμέρισμα συμμετέχει με το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής επί των πάγιων δαπανών.

Οι παραπάνω οδηγίες μπορούν να περιοριστούν προς τα κάτω ή ακόμα και να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή της ιδιοκτησίας από τις δαπάνες, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google