Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Τι είναι τα χιλιοστά επιβάρυνσης;

Όταν μιλάμε για τα χιλιοστά επιβάρυνσης (ή πιο σωστά οι συντελεστές επιβάρυνσης) στα κοινόχρηστα μια πολυκατοικίας, εννοούμε όλους εκείνους τους παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος στα έξοδα κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

  Ας δούμε σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται:

 • Αρχιτεκτονικοί συντελεστές
  Μια γενικόλογη προσέγγιση του θέματος, στηρίζεται στο ποσοστό επί της χιλίοις που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας, σε σχέση με το σύνολο των ιδιοκτησιών. Με βάση το ποσοστό αυτό, επιμερίζονται μια σειρά από τις δαπάνες της πολυκατοικίας, όπως για παράδειγμα η κατανάλωση του νερού, τα έξοδα για τον χρωματισμό της πρόσοψης της πολυκατοικίας, τα έξοδα μιας μυοκτονίας, κλπ. Οι συντελεστές αυτοί είναι σταθεροί.

 • Συντελεστές βάση κατανάλωσης
  Ο επιμερισμός ορισμένων δαπανών μπορεί να βασίζεται και σε μεταβλητούς συντελεστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ποσότητα κατανάλωσης πετρελαίου, η οποία δεν είναι σταθερή ανά μήνα για κάθε διαμέρισμα, αλλά προκύπτει με ακρίβεια από το μετρητή του καυστήρα.

 • Συντελεστές βάση των όρων του καταστατικού
  Τέλος, υπάρχει και μια σειρά παραγόντων που καθορίζουν τον επιμερισμό των χρεώσεων κάποιων κατηγοριών από τα κοινόχρηστα έξοδα, οι οποίοι ορίζονται συνήθως στο καταστατικό της πολυκατοικίας.

Μερικά παραδείγματα αυτών, είναι η μεγαλύτερη επιβάρυνση των ψηλότερων ορόφων σχετικά με τα έξοδα συντήρησης του ανελκυστήρα, η αυξημένη συμμετοχή στα έξοδα της μεταφοράς του καυσίμου για τα διαμερίσματα που καταναλώνουν συνήθως περισσότερο πετρέλαιο, η μηδενική χρέωση στα έξοδα ετήσιας συντήρησης του καυστήρα για τα διαμερίσματα που έχουν απομονώσει τα καλοριφέρ, κλπ.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google