Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Φύλλο ελέγχου καύσης

Ένας καυστήρας όταν λειτουργεί σωστά δεν προστατεύει μονάχα το περιβάλλον από τα τοξικά καυσαέρια αλλά εξοικονομεί καύσιμα (5% - 40%) και κατ' επέκταση χρήματα στο ταμείο της διαχείρισης. Η πιστοποίηση ότι ένας καυστήρας δουλεύει σωστά παρέχεται από το Νόμιμο Φύλλο Καύσης που θα πρέπει να είναι εμφανές σε όλους τους ιδιοκτήτες κοινόχρηστων χώρων.

Το φύλλο ελέγχου καυστήρα ή λέβητα δεν είναι τίποτα άλλο από το υποχρεωτικό έντυπο που πρέπει να κατέχει ο κάθε διαχειριστής και αναφέρει αναλυτικά το ποσό καυσαερίων που εκπέμπει το μπόιλερ (λέβητας) θέρμανσης. Στην ουσία πρόκειται για πιστοποιητικό καύσης που το παρέχουν μονάχα αδειούχοι συντηρητές και τεχνικοί εγκαταστάσεων καυστήρων.

Από το 1993 έχει θεσπιστεί νόμος όπου καθορίζει την υποχρεωτική συντήρηση λέβητα αλλά και κάθε εστίας καύσης προς τη θέρμανση του κτιρίου (περιλαμβανομένης της ρύθμισης καυστήρων εντός των ορίων ορθής λειτουργίας).

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το φύλλο ελέγχου λέβητα δεν μπορεί να το παρέχει ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος καθώς δεν φέρει την κατάλληλη άδεια από το κράτος. Η Υπουργική Απόφαση 10315 / 1993 ορίζει ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται μόνο από τεχνίτες που έχουν την κατάλληλη άδεια (βάση νομοθεσίας) και υποχρεούνται να αναρτούν το Φύλλο Ελέγχου Καύσης στον χώρο του λεβητοστασίου.

Ιδιαίτερα στις πολυκατοικίες είναι καλό ο υπεύθυνος τεχνικός συντήρησης λέβητα να ενημερώνει τον κάθε ιδιοκτήτη μέσω του Φύλλου Ελέγχου Καύσης για την σωστή λειτουργία του καυστήρα (boiler) με κάθε λεπτομέρεια είτε πρόκειται για αέρια, στερεά ή υγρά καύσιμα.

Δείτε σε έντυπη μορφή την Υπουργική Απόφαση σχετικά με την
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού

Αναγραφή στοιχείων στο Φύλλο ελέγχου καυστήρα

Κατόπιν της συντήρησης του καυστήρα εκδίδεται το Φύλλο Ελέγχου Καυσαερίων που εμπεριέχει κυρίως τα παρακάτω:

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Απαιτείται το ονοματεπώνυμο του κάθε ιδιοκτήτη κτίσης
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: Αναφέρεται το είδος καυστήρα που χρησιμοποιείται
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΪΛΕΡ: Εδώ περιγράφονται τα λειτουργικά στοιχεία του συγκεκριμένου τύπου καυστήρα
  • ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρείχε ο υπεύθυνος συντηρητής
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ: Εδώ θα αναγράφονται τα θερμοτεχνικά στοιχεία προερχόμενα της καύσης
  • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Εδώ θα αναγράφονται τα θερμοτεχνικά στοιχεία που μετρήθηκαν κατά την καύση
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Αποτελέσματα υπολογισμών κατόπιν της μέτρησης καυσαερίων
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ: Απαιτείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Αριθμός Άδειας και η υπογραφή του συντηρητή

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google