Διαχείριση κοινοχρήστων και έκδοση

Μπορώ να κάνω μόνος μου έκδοση κοινοχρήστων;

Ο υπολογισμών των οφειλόμενων ποσών για κάθε ιδιοκτήτη ή ένοικο ενός διαμερίσματος για την συμμετοχή του στην χρήση των κοινόχρηστων χώρων είναι μια αρμοδιότητα που αναλαμβάνεται συνήθως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Πολύ συχνά βέβαια, η διαδικασία ανατίθεται σε κάποια εταιρία ανάληψης κοινοχρήστων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που παρατηρείται έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του διαχειριστή, ή όταν ο τελευταίος αρνηθεί να αναλάβει τον υπολογισμό για δικούς του λόγους.

Τι γίνεται λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου προκύπτει η ανάγκη να γίνει υπολογισμός των χρεώσεων από κάποιους από τους ενοίκους ή τους ιδιοκτήτες με σκοπό τον έλεγχο;

Όταν ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να κάνει ο ίδιος την διαχείριση των εξόδων για τα κοινόχρηστα, θα πρέπει να γνωρίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Τις πάγιες και τις έκτακτες χρεώσεις σε μηνιαία βάση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ της πολυκατοικίας, στις αποδείξεις της αγοράς των καυσίμων, στις χρεώσεις των πρόσφατων εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, κοκ. Με αυτό τον τρόπο θα υπολογίσει το συνολικό άθροισμα των εξόδων ενός μήνα. Πολύ χρήσιμοι για την ορθή καταγραφή των εξόδων θα φανούν παλιοί πίνακες με αναλυτικά γραμμένες τις χρεώσεις για τα κοινόχρηστα, π.χ. του προηγούμενου μήνα ή του ίδιου μήνα την περσινή χρονιά.

  • Τον πίνακα με τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στην κάθε επιμέρους κατοικία. Σύμφωνα με αυτά, τα έξοδα για τα κοινόχρηστα θα καταμεριστούν στον κάθε συνιδιοκτήτη ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει στην πολυκατοικία. Στο σημείο αυτό, υπεισέρχονται και κάποιες ιδιαιτερότητες που αφορούν την κάθε ξεχωριστή περίπτωση ιδιοκτησίας ή τα συμφωνηθέντα στο καταστατικό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μη κεντρικής θέρμανσης, τα διαμερίσματα συμμετέχουν στις δαπάνες της θέρμανσης ανάλογα με την μέτρηση κατανάλωσης. Στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης, κάποια διαμερίσματα ίσως δηλώνουν ότι κλείνουν την θέρμανση και έτσι είτε εξαιρούνται εντελώς από τα έξοδα της κατανάλωσης είτε συμμετέχουν στο ποσοστό που τους αναλογεί. Άλλες περιπτώσεις αφορούν διαμερίσματα πρώτου ορόφου όταν έχει τοποθετηθεί φραγή για το ασανσέρ, που εξαιρούνται έτσι από τις σχετικές δαπάνες. Αυτό όμως εξαρτάται πάντα από το καταστατικό του εκάστοτε κτιρίου. Τέλος, έκτακτες εργασίες αποκατάστασης φθορών ή κατασκευές μόνο σε συγκεκριμένο όροφο, αφορούν συχνά μόνο ένα ποσοστό των διαμερισμάτων.

  • Στις περιπτώσεις ενοικιασμένων διαμερισμάτων, αφού υπολογιστεί το ποσό χρέωσης που του αντιστοιχεί, μια χρήσιμη πληροφορία αφορά τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη σχετικά με το ποια έξοδα των κοινοχρήστων βαρύνουν έκαστο. Συνήθως, οι πάγιες τακτικές δαπάνες βαρύνουν τον ενοικιαστή, ενώ ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να καταβάλει χρήματα για τις έκτακτες δαπάνες. Συνήθως, ο διαχειριστής απαιτεί την είσπραξη του συνόλου των κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή. Ο τελευταίος παίρνει πίσω τα έξοδα που αναλογούν στον ιδιοκτήτη μέσα από την μειωμένη καταβολή του επόμενου ενοικίου.

  • Για την έκδοση των κοινοχρήστων χρειάζονται σύνθετοι μαθηματικοί υπολογισμοί. Η χρήση ενός απλού υπολογιστικού φύλλου excel δεν είναι αρκετή. Θα χρειαστεί εξειδικευμένο πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων που συνήθως το παρέχει κάθε εταιρεία διαχείρισης. Ωστόσο, υπάρχουν εύχρηστα δωρεάν online προγράμματα στο διαδίκτυο, για τον εύκολο και αξιόπιστο υπολογισμό των χρεώσεων.

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Ο ιστοχώρος Koinoxrista.info χρησιμοποιεί cookies που εξυπηρετούν την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών μας. Για να συνεχίσετε την πλοήγησή σας αποδέχεστε παράλληλα και τη χρήση των cookies. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Learn more from Google